Haberler

Verimlilik Proje Ödülleri

Verimlilik Proje Ödülleri
Verimlilik Proje Ödülleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla söz konusu Bakanlığın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verildiği, 2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı, işletmelerin ve kamu kurumlarının, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurabileceklerdir.Bu kapsamda, ödüle başvurmak içinhttp://vpo.sanayi.gov.trinternet adresinde yer alan "İşletme Ödül Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.