İş Yeri Açmak

Sicil

Sicil kaydında istenen belgeler

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

Vergi kaydına ait belge aslı veya vergi muafiyet belgesinin aslı

5362 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce oda kaydı varsa mesleki faaliyet belgesi

İş yeri ikametgâh belgesi

Bir adet vesikalık fotoğraf

Sicil Bilgi Formu