MESOB

Başkanın SunumuÜlkemizin ve dünyanın karşılaştığı ağır problemleri incelediğimizde karşımıza çıkan en temel sebebin sevgi noksanlığı olduğu görülmektedir. 

Sevgisizliğe ve hırsa, kine, hasede boğulmuş toplumlara baktığımızda tarihimizdeki güzel kardeşlik örgütlenmelerinin önemi bir kat daha artmaktadır. 

İşte bizim tarihimizdeki en güzel kardeşlik örgütlenmesi olan Ahilik ve onun bugünkü mirasçıları olan esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin, ticari hayatının ana omurgası olmuştur.

İstihdama yaptıkları katkı ve toplam işletme sayılarına baktığımızda, mikro işletmelerin ekonomimizin en önemli unsuru olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde tüm işletmelerin %97 sini mikro işletmeler yani esnaf ve sanatkârlarımız oluşturmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomiye katkısının yanında toplumumuzun sosyal hayatını da doğrudan etkilediği de tartışmasızdır.

Bildiğiniz üzere, Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir mesleki eğitim kurumudur.

Bu niteliğiyle, ülkemizin önemli bir gücü olan gençlerimizin hem meslek hem de ahlaklı bir anlayış sahibi olarak iş hayatına kazandırılmaları hususunda da önemli bir rolü vardır.

Bu nedenle, günümüzde; esnaf, sanatkar, tüccar, işçi, işveren, akademisyen gibi meslek sahiplerini kültürümüzün ürettiği bu değerden haberdar etmek kadar, yarınımız olan çocuklarımıza da geleneğimiz olan Ahi Evran?ı ve Ahilik değerlerini teknolojik gelişmelere ve çağın gerekliliklerine uyarlayarak öğretmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur.

Bugün günümüzde, "Ahilik mi kaldı?" diyenlere söylemek isterim ki, Ahilik hala yaşıyor ve yaşamaya da devam edecektir. Esnaf ve sanatkârlar hala devletin temel taşı ve direği olmaya devam etmektedir. Devletin zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden her türlü fedakârlığı göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir.

Merkezi ve yerel yönetimlerimiz de esnafımızın özverisinin farkında olmalı ve esnaf ve sanatkar teşkilatımızla işbirliği içinde çalışmaya gayret göstermelidir.

Bu anlamda bugüne kadar gösterilen tüm yapıcı ve olumlu çabaların artarak devam etmesini diliyoruz.

- Haksız rekabetle mücadele
- Mesleki eğitim sistemimizin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve özendirilmesi
- Uygun koşullarda finansman imkânı sağlama
- Esnaf ve sanatkârlara özel destek ve teşvik programları,
- Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında kolaylık sağlama

gibi konularda verilecek destek, esnaf ve sanatkarlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. 

Unutmayalım ki esnaf gülerse Türkiye güler.Hasan GERİTER
Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı