Organlar

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 5362 Sayılı Kanunu'nun 50. maddesi gereği, genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilen beş kişiden oluşmuştur.

MESOB Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Başkan: Necati GÜRKIVRAK, Turgutlu Manavlar Odası Başkanı
Üye      : Aytekin ŞADAN, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye      : Zafer KARA, Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı 
Üye      : Saffet TAŞKINCAN, Manisa Bakkallar Esnaf Odası Başkanı
Üye      : Hakan YERLİ, Salihli Kahveciler Odası Başkanı

MESOB Denetim Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun 23. maddesiyle düzenlenen aşağıda sayılan görev ve yetkileri yerine getirir. Buna göre;
- Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir.
- Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine inceler.
- Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.