Muhasebe
Muhasebe İşlemleri

5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Kanuna bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinde yer verilmiştir.

Buna göre;

1- Muhasebe Şefliği ve personeli:

 MESOB Muhasebe Şefliğinde;

Muhasebe Şefi: Canan ŞİMŞEK
Muhasebe Memuru:  Ayşegül AK

görev yapmaktadır.

Muhasebe biriminde;
 • Gelirlerin tahakkuk ve tahsili, giderlerin tediyesi günlük olarak yapılır, muhasebe programına işlenir. Tahsil ve mahsup fişleri onaylatılır. Gelir ve gider kalemleri listelenip her ay yönetimin bilgisine ve onayına sunulur.
 • Her yıl dönem sonu işlemleri yapılır. Mali müşavirin onayından sonra gelir tablosu ve bilânço düzenlenerek defterlerin yazdırılması sağlanır.
 • Nakit tahsil edilen ücretler ve hesaplar kapatılır, ilgili banka hesabına günlük olarak yatırılır ve genel sekretere sunulur
 • Hizmet karşılığında yapılan ödemelerin, SGK primleri, gelir ve damga vergisi kesintileri ve tahakkukları yapılarak, muhtasar beyanname, hizmet ve pirim bildirgeleri düzenlenir, ödemeler gününde aksatılmadan yapılır.
 •  Her yıl Şubat ayı sonuna kadar odaların yıllık gelir-gider durumu, katılım ve eğitim payı durum tabloları istenir. Tahsilâtlarının takibi yapılır.
 •  Kapasite raporları incelenir, e-kapasite raporları onaylanır..
 •  Demirbaş alımları, numaralanması, deftere işlenmesi, demirbaşların kayıttan düşülmesi işlemleri düzenli olarak yapılır.
 •  Birliğimizde çalışan personele ait özlük dosyaları ayrı ayrı tutularak belgeler dosyalarda eksiksiz olarak bulundurulur.
 •  Personelimizin kullandığı izinler hesaplanarak senelik izin formlarına kayıtları düzenli olarak işlenir.
 •   Tahmini bütçeler düzenli olarak yapılır
 •  Basılı evrak stok programları düzenli olarak takip edilir, odaların basılı evrak istekleri aksatılmadan karşılanır.

Birlik Başkanı
MESOB Kurumsal (Arşiv)
T.C. Kimlik
Parola
Duyurular
Sayılarla MESOB
İlçe Seçiniz
  30 Haziran 2015 itibariyle Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı 46961 üye bulunmaktadır.
İletişim

Anasayfa     MESOB     Esnaf ve Sanatkarlar     Projeler     Güncel     İletişim

Copyright © 2014. Tüm hakları saklıdır.