Denetim Kurulu
Denetim Kurulu 5362 Sayılı Kanun?un 50. maddesi gereği, genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilen beş kişiden oluşmuştur.

MESOB Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Başkan : Murat MAKASÇI, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye : Necati GÜRKIVRAK, Turgutlu Manavlar Odası Başkanı
Üye : Aytekin ŞADAN, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye : Zafer KARA, Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı
Üye : Ekrem GÜNGÖRGİL, Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Yön.Kur.Üyesi

MESOB Denetim Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun 23. maddesiyle düzenlenen aşağıda sayılan görev ve yetkileri yerine getirir. Buna göre;
- Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini inceler. Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir.
- Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek.
- Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Birlik Başkanı
MESOB Kurumsal (Arşiv)
T.C. Kimlik
Parola
Duyurular
Sayılarla MESOB
İlçe Seçiniz
  30 Haziran 2015 itibariyle Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı 46961 üye bulunmaktadır.
İletişim

Anasayfa     MESOB     Esnaf ve Sanatkarlar     Projeler     Güncel     İletişim

Copyright © 2014. Tüm hakları saklıdır.